Sản Phẩm Nổi Bật

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Sủi cảo tôm

170.000 VNĐ

Sủi cảo paro

150.000 VNĐ

Sủi cảo hẹ

150.000 VNĐ

Sủi cảo ngũ phúc

150.000 VNĐ

Sủi cảo bắp ngô

150.000 VNĐ

Sủi cảo bắp cải

150.000 VNĐ

Hoành thánh tôm

150.000 VNĐ

Bánh xếp tôm

100.000 VNĐ

Sủi cảo tôm

170.000 VNĐ

Màn thầu uyên ương

100.000 VNĐ

Bánh củ cải

160.000 VNĐ

Bánh bao bắp cải thịt heo

120.000 VNĐ

Bánh bao chiên

120.000 VNĐ

Sủi cảo hẹ

150.000 VNĐ

sủi cảo

150.000 VNĐ

Bánh bao hình thú

100.000 VNĐ

Sủi cảo tôm

170.000 VNĐ

Màn thầu uyên ương

100.000 VNĐ

Bánh củ cải

160.000 VNĐ

Bánh bao bắp cải thịt heo

120.000 VNĐ

Bánh bao chiên

120.000 VNĐ

Sủi cảo hẹ

150.000 VNĐ

sủi cảo

150.000 VNĐ

Bánh bao hình thú

100.000 VNĐ

Deal Hot Trong Ngày

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Sủi cảo tôm

170.000 VNĐ

Màn thầu uyên ương

100.000 VNĐ

Bánh củ cải

160.000 VNĐ

Bánh bao bắp cải thịt heo

120.000 VNĐ

Bánh bao chiên

120.000 VNĐ

Sủi cảo hẹ

150.000 VNĐ

sủi cảo

150.000 VNĐ

Bánh bao hình thú

100.000 VNĐ